August 2019

Următoarele detalii privind protecția datelor sunt concepute spre a vă informa cu privire la tipul de date personale ale dvs. pe care le prelucrăm, limitele lor și drepturile dvs. privind această prelucrare. Temeiul legal al prelucrării datelor este, in primul rând, Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”), precum și legislația națională in vigoare. Datele cu caracter personal sunt informații care pot sau vor putea fi atribuite, direct sau indirect, persoanei dumneavoastră.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, RO 33759784, J35/2490/2014, cu sediul in Calea Aradului, nr. 115, Timișoara, in calitate de proprietar și administrator al site-ului Tempini.ro, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de dumneavoastră cu ocazia accesării site-ului, respectând in totalitate Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor personale (GDPR) și legislația națională in vigoare.

Utilizăm metode și tehnici avansate de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, asigurându-ne astfel că toate persoanele care trimit informații cu caracter personal sunt protejate in condițiile legii.

Vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție in orice moment asupra datelor personale inscrise in formulare, potrivit cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL colectează doar acele date personale necesare navigării pe site-ul Tempini.ro, intr-un mod cât mai ușor și mai aplicat nevoilor utilizatorilor.

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea:

 • face accesarea site-ului Tempini.ro cât mai ușoară
 • soluționa anularea unei comenzi sau orice probleme, de orice natură, referitoare la o comandă in showroom-urile Tempini, la bunurile și serviciile achiziționate
 • a îi putea informa pe utilizatori și clienți despre anumite oferte, noutăți sau despre modificări legate de anumite produse
 • a afișa materiale publicitare in browserul dvs. 
 • a putea organiza concursuri etc.

Tempini prelucrează datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:

 • Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc.);
 • Furnizarea de informații cu privire la evenimentele organizate de Tempini;
 • Furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de un anumit produs;
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Tempini.

Nu colectăm și nu prelucrăm in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Temei legal de colectare a informațiilor

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este reprezentată de: 

⦁ Interesele comerciale legitime ale TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, in unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al TEMPINI SOLUTIONS RO SRL pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege in favoarea noastră, pentru a acționa in justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea.

⦁ Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; 

⦁ În plus, in masura in care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale in vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

⦁ Prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Pentru a ne putea desfășura activitatea și pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii, prelucrăm o serie de date cu caracter personal cum ar fi numele, adresa, adresa de email, numerele de telefon, preferințele in materie de marketing, istoricul de navigare, convorbirile telefonice cu operatorii noștri etc.

Aceste informații sunt colectate atât prin completarea formularului de abonare, cât și prin intermediul fișierelor de tip cookie. 

Pe site-ul Tempini.ro, deținut de TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un mesaj transmis prin formular sau inregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi abonamentele pe care le utilizați sau alte informații care sunt incluse in portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client;
 • Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, in baza modului in care utilizați site-ul Tempini.ro;
 • Preferinţele in materie de marketing – a se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul dvs. de navigare. Tempini.ro colectează, in mod anonim, categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.tempini.ro sau, in cazul marketingului, prin intermediul secțiuniilor de setari de pe site-urile partenere;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online;
 • Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;
 • Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, in principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu colectează de la dumneavoastră in mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca (originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală). 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații in legătură cu un produs sau serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri partenere;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; 
 • Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și in măsura in care avem temeiuri legale in acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate in browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare in acest sens și in legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.tempini.ro.

Cui îi putem transmite datele dvs. cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de imputerniciti:

⦁ Distribuitorii implicati in mod direct/indirect in distribuire produselor si prestarea serviciilor din domeniul desfasurat de catre TEMPINI SOLUTIONS RO SRL; 

⦁ Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale); 

⦁ Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai TEMPINI SOLUTIONS RO SRL sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)

⦁ Furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Doar dacă este necesar pentru desfășurarea activității societății, anumite date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului TEMPINI SOLUTIONS RO SRL ajung la:

 • distribuitorii parteneri
 • firmele de curierat
 • furnizorii de servicii de plăți electronice
 • furnizorii de servicii de marketing etc.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de TEMPINI SOLUTIONS RO SRL și partenerii săi pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus. De regulă, acestea vor fi stocate cât timp sunteți abonat pe platforma noastră, insă unele din ele pot fi păstrate ulterior inchiderii contului pe un termen de 10 ani conform legislației fiscale aplicabile sau când interesele noastre legitime o impun. Anumite date cu caracter personal pot fi păstrate in continuare potrivit legislației fiscale aplicabile, dacă e cazul.

Drepturile dumneavoastră

Potrivit legislației comunitare și naționale in vigoare, clienții și utilizatorii site-ului Tempini.ro au o serie de drepturi pe care le vom enumera in rândurile de mai jos.

Aveți dreptul de a cere:

 • confirmarea faptului că vă stocăm anumite date cu caracter personal
 • ștergerea anumitor date cu caracter personal
 • rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
 • primirea datelor personale stocate intr-un format structurat
 • restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal etc.

Aceste drepturi sunt enumerate exemplificativ și se completează cu cele din legislația in vigoare. Aveți dreptul de a depune o plângere când aceste drepturi vă sunt incălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dar și pentru orice intrebări suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email office@tempini.ro sau telefonic.

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente in prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi: 

Dreptul de informare și acces la date, cf. articolului 15 al GDPR 

Înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, in caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la rectificare, cf. articolului 16 al GDPR 

Se referă la corectarea, fără intârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului in care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), conform articolului 17 al GDPR 

Puteți solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără intârzieri nejustificate, in cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării, conform articolului 18 al GDPR 

Poate fi exercitat in cazul in care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricţionarea; in cazul in care SC ALCO ROM SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţă; in cazul in care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la portabilitatea datelor, cf. articolului 20 al GDPR 

Se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie, conform articolului 21 al GDPR 

Vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate in baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul de a retrage oricând un consimtământ dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtământul dvs.

 Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtământului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de a depune o plângere 

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

⦁ Prin email – la adresa: office@tempini.ro sau 

⦁ Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau 

⦁ Telefonic – la numarul: 0725 213 711