August 2019

Termenii și condițiile de mai jos stabilesc cadrul legal care se aplică utilizării de către dumneavoastră a site-ului Tempini.ro.

Termenii și condițiile de pe această pagină se completează cu restul termenilor și condițiilor de pe site, dar și cu legislația românească in vigoare. Folosirea acestui site implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor aferente. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile fără o notificare prealabilă.

Acest site este operat de TEMPINI SOLUTIONS RO SRL.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL este o persoană juridică română, cu sediul social in Timișoara, Calea Aradului, nr. 115,  având codul de inregistrare fiscală RO 33759784, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/2490/2014, denumită in continuare “Tempini”.

Prin accesarea site-ului Tempini.ro, toți utilizatorii consimt in mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, in secțiunile prezentate pe site.

Interpretarea termenilor

Site – domeniul tempini.ro, precum și subdomeniile și subfolderele acestuia. Site-ul de față are rol exclusiv de prezentare a produselor și direcționare spre showroom-urile Tempini de la care se pot achiziționa aceste produse.

Tempini – denumirea comercială a TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social in Timișoara, Calea Aradului, nr. 115,  având codul de inregistrare fiscală RO 33759784, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/2490/2014. TEMPINI SOLUTIONS RO SRL reprezintă Distribuitor și Furnizor in România al tuturor Produșelor prezentate pe Site (plăci ceramice, Parquet, sobe și șeminee, saune, obiecte sanitare, robineți).

Tempini.ro – platformă online tip site de prezentare, deținută de TEMPINI SOLUTIONS RO SRL

Utilizator – orice persoană cu vârsta peste 18 ani care navighează pe site-ul Tempini.ro.

Abonat – orice utilizator care a transmis și finalizat o inscriere la newsletter pe site-ul Tempini.ro.

Solicitant – orice utilizator care a transmis o cerere prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Tempini.ro.

Client – orice persoană fizică in vârstă de cel puțin 18 ani sau o persoană juridică ce plasează o comandă intr-unul dintre showroom-uri, care este confirmată ulterior de către Tempini.

Showroom – Orice punct fizic de prezentare și comercializare a produselor TEMPINI SOLUTIONS RO SRL.

Produș – orice produs prezentat intr-o colecție de pe pagina corespondentă din site-ul Tempini.ro. În anumite situații, pot apărea in practică eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt de natură să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

Specificații – toate detaliile privind produsele incărcate pe site (culoare, grosime, rezistență, finișăj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ).

Prezenții termeni si condițiile generale de prezentare a Produșelor se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme in materie, in vigoare la data accesării Site-ului. În măsura in care există norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea in culpă.

Atunci când termenii de mai sus sunt folosiți pe Tempini.ro, au semnificația dată mai sus. Puteți identifica acești termeni definiți anterior prin faptul că incep cu majuscule. Când ne referim la ”noi”, ințelegem Tempini.

Termeni și condiții generale

Vizitarea și utilizarea site-ului Tempini.ro, proprietate a TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos:

Utilizarea site-ului Tempini.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea Utilizatorului că este de acord cu termenii și condițiile expuse in conținut.

Tempini.ro este un site de prezentare. Produșele afișate pe site se comercializează prin intermediul Showroom-urilor, indicate ca atare pe site. Prețul acestora se poate schimba fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Odată plasată și confirmată o comandă, prețul final al acesteia nu se mai poate modifica față de Clientul care a plasat comanda respectivă.

Promoțiile/ofertele de pe Site sunt valabile in limita stocului disponibil și in perioada și condițiile indicate de către Tempini

Tempini poate refuza onorarea unei comenzi sau o pot anula unilateral dacă aceasta a fost plasată de o persoană care a manifestat o atitudine/conduită ostilă, cu vădită rea credință față de noi.

Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului apărținând TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, in conformitate cu legislația română in vigoare.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului Tempini.ro, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori in acest sens.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul Tempini.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor in cauză.

Toate produsele afișate pe Tempini.ro beneficiază de condiții de garanție de conformitate potrivit legislației române, dar și a politicilor comerciale ale producătorilor.

Orice reclamație privind deficiențe ale produselor achiziționate din Showroom-uri pot fi trimise pe adresa de mail office@tempini.ro. Acestea vor fi soluționate intr-un termen rezonabil.

Conținutul site-ului

Accesarea site-ului Tempini.ro inseamnă şi acceptarea condiţiilor de mai jos:

Conţinutul paginilor este proprietatea intelectuală a TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, astfel se rezervă dreptul de autor asupra conţinutului.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL îşi rezervă toate drepturile legate de copierea, distribuirea totală sau parţială a conţinutului apărut pe paginile web ale sale. Fără acordul prealabil al proprietarului este interzisă prelucrarea şi valorificarea integrală sau partială a paginilor web (text, grafică, fotografii, material audio sau video, structură etc.).

Denumirea Tempini, respectiv logo-ul Tempini, sunt mărci inregistrate, astfel supuse dreptului de autor. Utilizarea lor, exceptând referirile, este posibilă numai cu acordul scris, expres și prealabil al proprietarului.

Din cuprinsul paginilor web ale Site-ului, conţinutul poate fi preluat numai cu condiția de a plasa link inapoi către Tempini.ro.

Tempini îşi rezervă dreptul să rescrie sau să actualizeze conţinutul paginilor Site-ului, sau să suspende accesibilitatea acestora, fără nicio notificare in prealabil.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc.

Întregul conţinut al site-ului, incluzând texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea TEMPINI SOLUTIONS RO SRL şi este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și induștrială. 

Resursele de pe Site nu pot fi folosite decât in scopul informării Utilizatorilor și Clienților Tempini.ro. Acestea nu pot fi folosite in alte scopuri fără acordul scris al TEMPINI SOLUTIONS RO SRL. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Acestea nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate in orice fel de document sau material.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL garantează utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, in scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii TEMPINI SOLUTIONS RO SRL fără acordul scris al acesteia.

Fotografiile și ilustrațiile existente pe Site-ul Tempini.ro nu pot fi preluate sau utilizate in niciun scop de terțe părți, fără acordul scris al TEMPINI SOLUTIONS RO SRL!

Datele personale ale cumpărătorilor vor putea fi transmise autorităților in drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi in drept să efectueze orice verificări justificate in baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Folosirea fără drept a acestor informații (conținut) atrage răspunderea juridică, de natură civilă sau penală, după caz. Nu se pot extrage sau refolosi in mod sistematic părți din site sau conținut, fără acordul scris al TEMPINI SOLUTIONS RO SRL.

Brandul Tempini nu se face responsabil pentru posibilele diferențe de culori intre cele afișate pe monitorul/ dispozitivul Clienților/Utilizatorilor și cea a produselor.

Prin accesarea site-ului Tempini.ro sau trimiterea de e-mail-uri adresate TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, comunicarea se realizează in mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Tempini.ro in modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate in conformitate cu legile in vigoare.

Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, intr-un mod contrar practicilor in domeniu, a reglementărilor și ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii Tempini.ro, ori in cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator ori Solicitant, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii TEMPINI SOLUTIONS RO SRL, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.

Fraudele și tentativele de fraudă vor fi pedepsite potrivit legislației penale in vigoare, iar părțile prejudiciate pot cere in instanță repararea prejudiciilor morale sau pecuniare, după caz.

Politica de confidențialitate

Prin utilizarea site-ului Tempini.ro, navigare și/sau trimiterea unui formular, Utilizatorul este de acord cu colectarea unor informații personale, necesare pentru trimiterea răspunsurilor sau pentru utilizarea intr-un mod cât mai eficient a site-ului.

Tempini.ro respectă in totalitate legislația românească și tratatele internaționale in ceea ce privește colectarea datelor personale. Informațiile din formular vor fi folosite doar in scopul trimiterii răspunsului. Tempini se obligă să nu facă publice sau să vândă aceste date.

Utilizatorii pot solicita in orice moment ștergerea oricăror date colectate de Tempini, prin intermediul platformei. Cererea va fi onorată in interval de maximum 10 zile lucrătoare de la momentul inregistrării ei.

Tempini colectează informații personale prin intermediul cookie-urilor. Detaliile legate de acestea se găsesc in pagina care descrie Politica de cookie-uri.

Cesionarea și subcontractarea

Tempini poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzilor, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la indeplinire a comenzii.

În caz de cesiune/subcontractare, Tempini.ro rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își indeplinește obligațiile față de Client.

Declinarea responsabilității. Forța majoră

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. Imaginile de pe site-ul Tempini.ro sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, culorii ș.a. fără notificare prealabilă.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea in stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra, parţial sau integral, o anumită comandă plasată in Showroom, in cazul in care anumite produse nu mai apăr in oferta curentă sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face in avans, clientul va avea dreptul de a primi inapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile in care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor incasate deja, dar nu şi alte despăgubiri.

Valoarea maximă a obligaţiilor TEMPINI SOLUTIONS RO SRL faţă de orice client in cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor incasate de TEMPINI SOLUTIONS RO SRL de la clientul respectiv. După expedierea produselor, TEMPINI SOLUTIONS RO SRL nu i se mai poate cere returnarea banilor in nici un fel şi, de asemenea, nici returnarea produselor.

În cazul in care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit pe Site, inclusiv din cauza faptului că au fost introdușe greşit in baza de date, Tempini îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul in cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

TEMPINI SOLUTIONS RO SRL își rezervă dreptul de a intârzia sau anula livrări ale produselor comandate in cazul in care acestea nu pot fi onorate din motive independente de noi, cum ar fi condițiile meteo nefavorabile, epidemiile, protestele etc.

Fiecare parte are dreptul să notifice cealaltă parte despre incetarea de plin drept a Contractului, in cazul in care in termen de 15 zile, unul dintre evenimentele de la punctul anterior nu incetează. În acest caz, nici una dintre părți nu îi poate pretinde celeilalte plata daunelor-interese.

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majoră, in conformitate cu legislația in vigoare.

Legea aplicabilă. Litigii

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre Tempini.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemulțumită va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de către cealaltă parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Prin folosirea Site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apără intre utilizator şi TEMPINI SOLUTIONS RO SRL.

În cazul unor eventuale conflicte intre TEMPINI SOLUTIONS RO SRL şi clienţii săi, se va incerca mai intâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat in instanță judecătorească din Timișoara, in conformitate cu legile române in vigoare.

Orice litigiu apărut intre Clienți, Utilizatori și Tempini va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul in care litigiul nu se poate soluționa pe cale amiabilă, acesta va fi soluționat de instanțele competente.

În instanță, litigiile vor fi soluționate după legislația românească. Competența teritorială a instanțelor va fi determinată după sediul TEMPINI SOLUTIONS RO SRL: județul Timiș, Timișoara, Calea Aradului, nr. 115.